Είστε εδώ

Wolker Jiří, «Ερωτικό ποίημα», Κόσκινο, τχ. 1 (Απρίλιος-Ιούνιος 1968), σ. 10-11