Είστε εδώ

Eloğlu Metin, «Μια που κατεβήκαμε στην πόλη είπαμε να φωτογραφηθούμε», Κόσκινο, τχ. 1 (Απρίλιος-Ιούνιος 1968), σ. 12