Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Βαλτάσαρ», Κόσκινο, τχ. 1 (Απρίλιος-Ιούνιος 1968), σ. 10