Είστε εδώ

Ρομποτής Αναστάσιος, «S/S Clear Look», Κόσκινο, τχ. 4 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1969), σ. 76