Είστε εδώ

Ντάκου Θεοδώρα, «Λες και δεν είμαι εγώ», Κόσκινο, τχ. 1 (Απρίλιος-Ιούνιος 1968), σ. 8