Είστε εδώ

Πετροπούλου Ναυσικά, «Δούλευε σε γιαπί», Κόσκινο, τχ. 1 (Απρίλιος-Ιούνιος 1968), σ. 8-9