Είστε εδώ

Κούσουλας Λουκάς, «Οικονομία», Κόσκινο, τχ. 1 (Απρίλιος-Ιούνιος 1968), σ. 7