Είστε εδώ

Ρομποτής Αναστάσιος, «Το δέντρο», Κόσκινο, τχ. 1 (Απρίλιος-Ιούνιος 1968), σ. 7