Είστε εδώ

Κοκκαλίδου-Ναχμία Νίνα, «Σαν τις παλιές φωτογραφίες», Κόσκινο, τχ. 1 (Απρίλιος-Ιούνιος 1968), σ. 6-7