Είστε εδώ

Μοσκώφ Αμίνα,Μοσκώφ Ηρακλής, «Αντίο γιαγιά Αφρούλα», Φιλόλογος, τχ. 132 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2008), σ. 319-320