Είστε εδώ

Φράγκογλου Γιώργος, «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Ο μικρός καθηγητής (Ήταν κάλπικη, τελικά, η λίρα που κερδίσαμε;)», Φιλόλογος, τχ. 132 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2008), σ. 306-309