Είστε εδώ

Φανουράκη Κλειώ, «Προσεγγίζοντας τον Νίκο Καζαντζάκη μέσα από τις τεχνικές της δραματοποίησης», Φιλόλογος, τχ. 131 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2008), σ. 115-122