Είστε εδώ

Μαρκόπουλος Θανάσης Ε., «Σεναριακές προσεγγίσεις λογοτεχνικών κειμένων. Μαρίας Κέντρου-Αγαθοπούλου Ο μοτοσικλετιστής (ΚΝΛ Γ΄ Λυκείου)», Φιλόλογος, τχ. 130 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007), σ. 569-583