Είστε εδώ

Πόλκας Λάμπρος, «Χαρτογράφηση αρχαιοελληνικού κειμένου με τον υπολογιστή», Φιλόλογος, τχ. 130 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2007), σ. 555-568