Είστε εδώ

Voloshinov V.N., «[Σκέψεις του V.N. Voloshinov για τη γλώσσα]», Φιλόλογος, τχ. 129 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2007), σ. 473