Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Απόψεις και απόψεις. Η παιδεία βουλιάζει από την αδιαφορία όλων μας. Κραυγή αγωνίας ενός καθηγητή που υπηρέτησε 30 χρόνια και αποχωρεί με μια αδιόρατη αίσθηση λιποταξίας. [Εισαγωγικό σημείωμα]», Φιλόλογος, τχ. 125 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2006), σ. 341