Είστε εδώ

Παπαγεωργίου Θουκυδίδης, «Απόψεις και απόψεις. Η παιδεία βουλιάζει από την αδιαφορία όλων μας. Κραυγή αγωνίας ενός καθηγητή που υπηρέτησε 30 χρόνια και αποχωρεί με μια αδιόρατη αίσθηση λιποταξίας», Φιλόλογος, τχ. 125 (Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2006), σ. 341-348