Είστε εδώ

«Η πρώτη φωτογραφία του Γιώργου Ιωάννου», Φιλόλογος, τχ. 124 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2006), σ. 169