Είστε εδώ

Ζαχαρίου Κάτια Μιχ.,Σαρρηγιάννης Θ.Δ., «Γιώργος Ιωάννου, ζει μέσα από την αγάπη μας», Φιλόλογος, τχ. 124 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2006), σ. 167-168