Είστε εδώ

«Φαντάρος στο Χαϊδάρι, 1951», Φιλόλογος, τχ. 124 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2006), σ. 169