Είστε εδώ

Σετάτος Μιχάλης, «Στη χοάνη της γλώσσας», Φιλόλογος, τχ. 122 (Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2005), σ. 527-539