Είστε εδώ

Τζιώκα-Ευαγγέλου Πηνελόπη, «Η τραγικότης της Γνώσης για το σύγχρονο άνθρωπο», Φιλόλογος, τχ. 120 (Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος 2005), σ. 277-293