Είστε εδώ

Σεφέρης Γιώργος, «[Στην πέτρα της υπομονής προσμένουμε το θάμα]», Φιλόλογος, τχ. 120 (Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος 2005), σ. 293