Είστε εδώ

Σεφέρης Γιώργος, «[Μου λέει το δύσκολο πόνο να νιώθεις τα πανιά τού]», Φιλόλογος, τχ. 120 (Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος 2005), σ. 276