Είστε εδώ

Ιατρού Μαρία, «Εξ ευτελούς πτιλώματος στρουθίων: Η ταπεινή τέχνη του Γιώργου Κιτσόπουλου», Φιλόλογος, τχ. 120 (Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος 2005), σ. 261-276