Είστε εδώ

Σεφέρης Γιώργος, «[Ξύπνησα με το μαρμάρινο τούτο κεφάλι στα χέρια]», Φιλόλογος, τχ. 120 (Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος 2005), σ. 260