Είστε εδώ

Γκάρτζιου-Τάττη Αρετή, «Αρχαία Ελλάδα. Ο τόπος και οι άνθρωποι. Ανθολόγιο Β΄ Τάξη Γυμνασίου. Ενότητες: Η αγωγή των νέων στην Αθήνα και στη Σπάρτη. Προβλήματα, σύγχρονες προσεγγίσεις», Φιλόλογος, τχ. 120 (Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος 2005), σ. 247-260