Είστε εδώ

Σεφέρης Γιώργος, «[Περάσαμε κάβους πολλούς πολλά νησιά τη θάλασσα]», Φιλόλογος, τχ. 120 (Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος 2005), σ. 222