Είστε εδώ

Μαρτινίδης Πέτρος, «Οι οφειλές του αστυνομικού μυθιστορήματος στον Σοφοκλή», Φιλόλογος, τχ. 120 (Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος 2005), σ. 223-229