Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Στα ενδότερα των αυτονόητων ή γ)Η φωνή των λέξεων», Φιλόλογος, τχ. 119 (Άνοιξη 2005), σ. 7