Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Στα ενδότερα των αυτονόητων ή β) Η φωνή της ευρωπαϊκής γης», Φιλόλογος, τχ. 119 (Άνοιξη 2005), σ. 6-7