Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Στα ενδότερα των αυτονόητων ή δ1) Η φωνή της ιστορίας: Πρώτη φωνή», Φιλόλογος, τχ. 119 (Άνοιξη 2005), σ. 7-8