Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Στα ενδότερα των αυτονόητων ή α) Η φωνή της μακεδονικής γης», Φιλόλογος, τχ. 119 (Άνοιξη 2005), σ. 5-6