Είστε εδώ

Σετάτος Μιχάλης, «Άρθρα. Συνοπτικότητα και αναλυτικότητα στη γλώσσα», Φιλόλογος, τχ. 116 (Καλοκαίρι 2004), σ. 213-223