Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Β. Μαστροχαλαστάδες/Χαλασοχώρηδες», Φιλόλογος, τχ. 116 (Καλοκαίρι 2004), σ. 170-176