Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Γ. Η διάσημη ελληνίστρια Jacqueline de Romilly κρούει τον κώδωνα του κινδύνου», Φιλόλογος, τχ. 116 (Καλοκαίρι 2004), σ. 176-177