Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Α. Δράξασθαι παιδείας… (Αφιέρωμα στη νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας). 8. Βήματα παιδείας», Φιλόλογος, τχ. 116 (Καλοκαίρι 2004), σ. 169-170