Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Α. Δράξασθαι παιδείας… (Αφιέρωμα στη νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας). 4. Θάνατος της υποκρισίας και θρίαμβος της ελπίδας η παιδεία», Φιλόλογος, τχ. 116 (Καλοκαίρι 2004), σ. 166-167