Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Α. Δράξασθαι παιδείας… (Αφιέρωμα στη νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας). 5. Ελευθερία και πόνος/αγώνας. Ιδού η παιδεία», Φιλόλογος, τχ. 116 (Καλοκαίρι 2004), σ. 167-168