Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Α. Δράξασθαι παιδείας… (Αφιέρωμα στη νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας). 3. Όρθρος πνευμάτων και συνειδήσεων η παιδεία», Φιλόλογος, τχ. 116 (Καλοκαίρι 2004), σ. 166