Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Α. Δράξασθαι παιδείας… (Αφιέρωμα στη νέα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας). 2. Το μέλλον της ανθρωπότητας και ο καθολικός της προορισμός η παιδεία», Φιλόλογος, τχ. 116 (Καλοκαίρι 2004), σ. 165-166