Είστε εδώ

Δεληκάρη Βιβή, «Άρθρα. Οι Εικόνες του Άλλου στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Λυκείου», Φιλόλογος, τχ. 115 (Άνοιξη 2004), σ. 107-118