Είστε εδώ

Κούγκουλος Θανάσης Β., «Άρθρα. Μία πρόταση για τη διδακτική της ποιητικής και της διακειμενικότητας του λογοτεχνικού κειμένου: Ο Σιούλας ο ταμπάκος του Δημήτρη Χατζή», Φιλόλογος, τχ. 115 (Άνοιξη 2004), σ. 101-106