Είστε εδώ

Μαυρόπουλος Θεόδωρος Γ., «Νεκρολογίες. Απόστολος Μαλέγγος (1927-2003)», Φιλόλογος, τχ. 114 (Χειμώνας 2004), σ. 698-699