Είστε εδώ

Καβάφης Κωνσταντίνος Π., «[Σκέψεις του Κ.Π. Καβάφη για την ελληνική γλώσσα]», Φιλόλογος, τχ. 114 (Χειμώνας 2004), σ. 699