Είστε εδώ

Χρονάκης Ανδρέας, «Νεκρολογίες. Μνήμη Ιπποκράτη», Φιλόλογος, τχ. 114 (Χειμώνας 2004), σ. 696-698