Είστε εδώ

Σαρεγιάννης Ι.Α., «Απόψεις και απόψεις. Καβάφης, Καβάφης, Καβάφης: Γ. Δραματικός Καβάφης α», Φιλόλογος, τχ. 114 (Χειμώνας 2004), σ. 558