Είστε εδώ

Παπανούτσος Ευάγγελος Π., «Απόψεις και απόψεις. Καβάφης, Καβάφης, Καβάφης: Γ. Δραματικός Καβάφης β», Φιλόλογος, τχ. 114 (Χειμώνας 2004), σ. 558-559