Είστε εδώ

Σαββίδης Γιώργος Π., «Απόψεις και απόψεις. Καβάφης, Καβάφης, Καβάφης: Β. Εφιστώ προσοχήν εις την λέξιν μερικούς σε μερικούς ανθρώπους όχι σε όλους (Κ. Καβάφης)», Φιλόλογος, τχ. 114 (Χειμώνας 2004), σ. 556-558