Είστε εδώ

«Απόψεις και απόψεις. Καβάφης, Καβάφης, Καβάφης: Α. Είμαι κι εγώ ελληνικός. Μια παρένθεση για περισσότερη πληροφόρηση. [Απόσπασμα από το χειρόγραφο της επιστολής του Μαλάνου προς τον Κωνσταντίνο Καζάζη]», Φιλόλογος, τχ. 114 (Χειμώνας 2004), σ. 555